2222222222

 
     
 
    Home  

Merkabah informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sl

Engelen- en lichtinformatie Merkabah staat voor Mer (licht), Ka (geest) en Bah (lichaam). In de bijbel wordt Merkabah beschreven als een goddelijk voertuig dat ons naar het licht brengt.
Tibetaanse healing
Merkabah informatie Merkabah brengt ons naar een hogere dimensie doorheen spiralen van energie en licht.
On line webwinkel Het Merkabah team probeert op zijn manier haar steentje hiertoe bij te dragen. We verwijzen hiervoor naar films zoals "The Secret", "What the bleep do we know" en "Down the rabbit hole".
Workshops & cursussen
Advies & Consult Of je nu van de Maya-kalender gehoord hebt of niet, je hoeft maar naar de wereld te kijken om te zien dat we als mensheid voor een enorme transformatie staan, een soort van quantumsprong. Elk mens met een beetje gezond verstand ergert zich blauw aan wat in de wereld gebeurt. Niemand wil oorlog en toch is er op bijna elk continent wel eentje aan de gang. Het kan zo niet verder en dat weten we allemaal. Het enige wat we daar kunnen aan doen als individu is werken aan onszelf om als mens zo goed mogelijk in je centrum te staan.
Merkabah partner worden
Links
Merkabah contact en gegevens
Energetisch reinigen van uw woning

Daarom willen wij van Merkabah een soort lichtbaken zijn waarbij we proberen, elkeen die deze site bezoekt, van dienst te zijn met raad en daad. Dat kan via cursussen en workshops, via telefonisch kontakt of via mail. Dat kan via de diensten en produkten die we aanbieden zoals verschillende vormen van healing en essences voor die healingen enz...

Wij beweren niet de waarheid in pacht te hebben, maar willen je eerder helpen je eigen waarheid te vinden, jezelf terug te vinden in je centrum, het centrum van je zijn en van je energie.

Je kunt ook toegetreden lid worden van de vereniging zonder winstoogmerk Merkabah. Het lidmaatschap bedraagt 25,- per jaar. Hierdoor bekom je tal van voordelen zoals :

  • u krijgt 10 (elektronische) nieuwsbrieven per jaar met allerhande informatie over esotherie, de nieuwste ontwikkelingen op paranormaal gebied, heel wat nuttige informatie over de verschillende thema's die op deze website aan bod komen ;
  • u krijgt 10 % korting op alle produkten en diensten die op deze website genoemd worden voor zover zij door een door Merkabah vzw erkende therapeute of door Merkabah vzw zelf worden aangeboden ;
  • u wordt uitgenodigd op een jaarlijkse verwendag voor alle leden van Merkabah vzw (de toegangsprijs hiervoor (speciale prijs voor leden)) wordt ten gepaste tijde meegedeeld ;
  • één maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een barbeque voor de leden ;
  • verder krijgt u regelmatig via mail, nuttige tips over reizen, vakantie, ontspanning, boeken, films, enz... dat alles natuurlijk voor zover er een verband bestaat met de opzet van deze site en de spirituele doelstellingen van de vzw Merkabah.

Het volstaat om toegetreden lid van de vzw te worden dat u :

  • een mailtje stuurt met uw aanvraag vanop een geldig e-mailadres ;
  • in dat mailtje je volledige adresgegevens weergeeft ;
  • je rijksregisternummer en je nummer van je identiteitskaart weergeeft (voor belgische onderdanen), voor niet-belgen een ander officieel identifactienummer ;
  • 25,- stort op rekening 000-3255935-33 voor betalingen vanuit België of IBAN-nr : BE35 0003 2559 3533 met BIC-nr : BPOTBEB1 voor internationale betalingen.

Het Merkabah team

2Een website van Merkabah vzw ©